GOF`indernes generalforsamling d. 27. sep. 2019. Foreløbig dagsorden.