Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for den udvidede golfbane – inklusive skovområdet.. Lokalplanforslaget kommer for i Byrådet den 15. juni 2016. Herefter klargøres lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg som præsenteres på en offentlig høring. Denne høring finder sted i Café Mulligan den 1. august. Hvis alt kører efter planen vil lokalplan og kommuneplantillæg blive offentliggjort i uge 47 med klagefrist uge i  47-50.

Lokalplanlægningen er det ene ben i kommunens del af projektet. Det andet ben er lejeaftalerne for de privatejede dele af golfbanen. Kommunen har den 31. marts meddelt golfklubben, at projektet søges gennemført således:

Holbæk Kommune søger at harmonisere de gældende aftaleforhold der eksisterer for det nuværende område. Heri indgår primært aftaleforholdet mellem Holbæk Kommune og den privatejede del af det nuværende baneareal.

Holbæk Kommune fører dialog med Humleore Skovdistrikt om at tilvejebringe de nødvendige arealer, hvormed golfbanen kan udvides med 3 huller. Kommunen indgår forpagtningsaftale med skovdistriktet og betaler den årlige leje for arealet, der stilles til rådighed for golfklubben i tråd med de nuværende aftaleforhold mellem golfklub og kommune. Golfklubben financierer udvidelsen af banen samt den efterfølgende drift.

Ovenstående er afhængig af politisk godkendelse, der søges gennemført hurtigst muligt. Det forventes at det politiske mandat kan være på plads inden sommerferien.

Fra golfklubbens side er vi udmærket tilfredse med, at kommunen viderefører de hidtidige aftaleforhold. Vi må acceptere, at processen tager den tid, som den nu tager og at vi først kan være klar til at afholde den besluttende ekstraordinære generalforsamling efter sommerferien.

På bestyrelsens vegne
Erik Olesen