Greens og bunkers

,

Uge 19 – 2017
Greens bliver behandlet mod mos og bellis. Greens er nu så gode, at
der må bruges pitchfork, og rettes nedslagsmærker.
I bunkers bliver der fjernet ukrudt, og alle river er sæson-efterset.
Der er ingen undskyldning, for ikke at rive efter sig.