Greens og vand på banen

, ,

uge 39+40-2017
I disse uger gødes greens, og de topdresses hvis vejret tillader dette.
Derudover tømmes søerne for vand, så dræningen virker optimalt.