Handicap-café – Det nye handicapsystem 2021

,

Nyt handicapsystem – pr. 1. januar 2021

Vi nærmer os 1. januar – og nyt handicapsystem. Allerede nu har I haft mulighed for at afprøve det nye handicap i Golfbox, og I har haft mulighed for at læse om det i de foldere, der ligger i klubhuset og på DGU’s hjemmeside.

Vi har nu fået yderligere materialer fra DGU til information – og vi har udvalgt følgende links:

Online-kursus

https://spilmed.danskgolfunion.dk/handicapsystemet-2021/#/

Dette er en folder

https://read.bookcreator.com/C6bzXfERTqZXx0OuHvURUgUtDMj2/vszX_l4ySfGxq4u9rszrIQ

Både folder og on-line kursus giver et godt overblik over det nye handicapsystem.

Der findes mange flere muligheder for information på DGU’s hjemmeside:

https://www.golf.dk/handicap

Handicapudvalget har besluttet at lave nogle ¨Handicap-cafeer¨, hvor deltagerne bliver delt op og sidder 4 -6 + udvalgsmedlem rundt om et bord. Efter et oplæg fra udvalgsmedlemmet er der mulighed for at stille spørgsmål og få svar på sådanne.

Vi forventer, at deltagere har en smule kendskab til det nye Handicapsystem 2021..

Handicap – Cafén er åben på følgende dage:

Lørdag,  den 16. januar kl. 11.00 – 12.00

Onsdag, den 20. januar kl. 19.00 – 20.00

Tirsdag, den 26. januar kl. 19.00 – 20.00

 

Tilmelding skal ske på tilmeldingslister der findes på opslagstavlen i  klubhuset.

Ved yderligere behov laver vi flere ”handicap-cafeer”, således at alle, der ønsker det får mulighed for at deltage.

Begynderudvalget vil orientere helt nye medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Handicapudvalget i Holbæk Golfklub

 Marianne – Grethe- Jens og Mogens H.