Handicap udvalget  opfordrer alle medlemmer til at aflevere så
mange tællende scores som muligt og få disse registeret.
Selvindtastning af scores  er også ok.

Som de fleste ved overgår vi til et nyt handicapsystem per den 1.Januar 2021.
For at spillere kan opnå et retvisende handicap, vil så mange tællende runder
som muligt, være en stor hjælp.
Det kan være EDS runder og point opnået i turneringer.
Der tillades én EDS runde pr dag samt de turneringer, der er muligt at deltage i.

Spillere med handicap under 4,5 opfordres også til at aflevere så mange scores som muligt.
Scores fra spillere med handicap under 4.5 bliver ikke reguleret, men den afleverede score registreres og danner grundlag for et retvisende handicap i 2021.

Mvh
Handicapudvalget
V/Mogens Holst