Det nye Handicapsystem / Aflysning af planlagte handicapcafeer.

Nye restriktioner per den 6.Januar 21 grundet Covid -19 betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre de planlagte handicapcafeer vedrørende de nye Handicapregler.
Hvornår vi kan gennemføre kursusrækken, er ikke til at vide. Men vi kan love, at så snart det er muligt, vil der blive opsat nye tilmeldingslister.

Indtil videre, appellere vi til, at I alle holder Jer orienteret om de nye handicapregler her:

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/nyt-handicapsystem-overblik-og-vejledning

Jeres nye korrekte Handicap vil I kunne se i Golfbox fra den 11.januar.
Indtil den 11.januar 21 er det ikke muligt at registrere scores, da der arbejdes med at få hele systemet til at fungere perfekt.

Du/I er altid velkomne til at kontakte undertegnede samt de øvrige udvalgsmedlemmer, for yderligere information.

Vi beklager situationen og har pt ikke nogle alternativer at byde ind med.
Pas rigtig godt på Jer selv og Jeres

Med venlig hilsen
pva/Handicapudvalget i Holbæk Golfklub
Mogens Holst