INFORMATION  vedrørende brug af sløjfen 1-8-18.

Vil du spille 18.hul efter 8.green er forladt, har du ingen rettigheder.
Du skal vige og må først spille 18.hul, når der er helt frit og der ikke
er spilere på vej fra Kirsebærholmen

Fletteregel er ikke eksisterende.

Der er opsat Informationstavle ved begge tee steder på 18. hul
ligesom Information forefindes på opslagstavlen i foyeren i klubhuset
og på opslagstavlen ved 1.teested.