Baneudvalg

Baneudvalget har til opgave at udarbejde og fremlægge planer og forslag til baneanlæggets drift, vedligeholdelse og udvikling. Baneudvalget varetager herunder også udvikling af træningsfaciliteterne. Udvalget modtager gerne forslag og ønsker fra øvrige medlemmer.