Snart fire uger efter generalforsamlingen har hjemmesiden fanget klubbens nyvalgte formand, 51-årige Mads Berg, for at høre, hvad kasket-skiftet kommer til at betyde for medlemmerne.

– Jeg er et foreningsmenneske, så jeg går ind til arbejdet med en et klart mål om at styrke foreningslivet, siger den nyvalgte formand, der efter blot et år i bestyrelsen nu sidder for bordenden i bestyrelseslokalet.

– Min forgænger trådte ind i arbejdet med stor forretningskompetence, qua sit private virke, og det har klubben virkelig nydt godt af i nogle vanskelige corona-tider, hvor vi en overgang som eneste klub i landet var lukket helt ned. Der har virkelig været meget at se til for Bjarne, og vi skylder ham stor tak, lyder det fra Mads Berg, som egentlig ikke havde set sig selv som afløseren for Bjarne Kjærside.

– Vi havde forespørgsler ude til et par emner, som vi mente ville være egnede. De takkede pænt for henvendelsen, men kunne ikke se sig selv i formandsrollen. Derfor endte det med, at jeg til sidst indvilgede i at tage over, siger Berg, der er uddannet maskinsnedker og arbejder som sådan hos Vig Vinduer.

Han er gift med Pia, hvis far, Jørgen Nielsen har lagt i hundredevis af timer i golfklubben, som formand for GOF’erne. Jørgen døde tidligere i efteråret, og det var i øvrigt hans hus på Æblevej i Hørby, ægteparret Berg købte og rykkede ind i med deres to sønner i for godt en halv snes år siden.

Golfspillet var ikke Mads helt ukendt, fordi hans far i tidernes morgen var medlem i Helsingør Golfklub. Men det var først efter flytningen fra Rødovre til Tuse Næs, at familien på Æblevej fandt vej til Kirsebærholmen. Indledningsvis med kørsel af sønnerne til juniortræning, der nu begge er fløjet fra reden. I maj 2013 begyndte Mads at svinge køllerne, tre år senere tog hustruen så fat på spillet. Hun nåede også en kort tjans i bestyrelsen.

Det er således ikke med en hel tom kuffert, at Mads Berg tager fat på et formandsvirke, som han glæder sig stærkt til. – Klubben har en god økonomi, et stærkt set-up med to dygtige trænere, en velassorteret shop, hvor medlemmerne også kan blive fittet, og en helt unik bane, som i det nye år helt sikkert kommer til at fremstå super i kraft af installeringen af vandingsanlæg på vores fairways, slutter Mads Berg og tilføjer, at der i løbet af ganske kort tid vil ligge en endelig konstituering  klar, ligesom der også vil være sat navne på de bestyrelsesmedlemmer, der indrulleres i de respektive udvalg.