Dansk Golf Union har nu udsendt link til alle, således at vi – allerede nu – kan komme ind på en testside og se vores nye handicap pr. 1. januar 2021.  Vær opmærksom på, at det kun er en testside og der kan stadig være nogle fejl på den.

Dette vil sikkert/måske afstedkomme en masse spørgsmål.

Derfor har handicap-udvalget valgt – i første omgang – at lægge nogle foldere samt ophænge informationsmateriale i klubhuset og ligesom der er mulighed for at søge mere viden på DGU’s hjemmeside.

Handicapudvalget skal på kursus sidst i oktober og vil herefter være helt opdateret på overgangen til og med de nye hcp.regler og vi vil herefter komme med forslag til information og vejledning herom.

Dette vil sandsynligvis foregå i form handicap-/regelcafeer på udvalgte dage, samt mulighed for spørgsmål pr. mail.