Ombygning og renovering af køkken og bar

Ombygning og renovering af køkken og barområde i HGK.

Lidt held i uheld, har adgangen til vores klubhus været lukket i lang tid grundet Corona forhold.

Tiden har heldigvis kunnet bruges af håndværkerne, så renoveringen af køkken og barområde er kommet godt undervejs, og nærmer sig en afslutning.

Vores indgang/foyer er næsten færdig til ibrugtagning, og maleren er nået langt med sin del af arbejdet i barområdet.

Vi har fået trukket nye rør i gulvet til fadøl- og vandforsyning, fra køkkenet til det nye bararrangement, og det sidste murerarbejde med fugning af fliser i køkkenet bliver afsluttet i denne uge.

Så skal tømreren have sat den sidste væg op, så det gamle ”hul 19” kan bruges som depot- og kontor for Albatros.

Det sker i starten af uge 8.

I uge 8 kommer der ny gulvbelægning i og omkring barområdet, og sidst i uge 8 kommer elementerne til det nye bararrangement, så det kan monteres i uge 9.

Her sidst i uge 7, og fremad, går Hanne og Jimmy i gang med at gøre rent og indrette køkkenet igen, så det kan stå klar til åbning, forhåbentlig medio marts, hvis ellers vi må af Corona hensyn.

I weekenden 27. – 28. februar går klubhusudvalget i gang med at sætte orienteringstavler, lagerreoler, pynteting og meget mere op, så vi igen kan begynde at genkende vores klubhus.

 

Så snart foyeren, og toilettet i foyeren er færdigt, åbner vi igen for adgang her, så toiletvognen kan fjernes igen.

Billede af foyer, set fra indgang

Oversigtstegning foyer, nyt bar- og afrydningsområde

Mvh

Bjarne Kjærside