Opdatering om banestatus

Vi bruger ikke længere pin placering indikator ved teestederne. Det er nu så vådt at vi flytter vi hullet til det mest spillebare sted

på greenen. De ser ellers fine ud.

Søren har afspærret ved hul 1 og 6 ved greens pga. begyndende slid igen.

Kassen med vinter måtter er fyldt op igen.

Vi er færdige med oprensning af alle søerne. Der mangler vi bare lidt finpuds af sø-kanterne til foråret.

Næste uges arbejde er bla. klipninger og beskæring af træ i beplantningerne på banen.

Jesper starter på skoleophold på mandag næste uge.

På vegne af Baneudvalget

Søren & Ole