HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 11/06-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand (ved Søren GK)
 3. Buske /træer ved Fritz M
 4. Hulansvarlig ved Hanne J
 5. Fremtidige projekter ved   Jan K
 6. Vintergreens ved Jan K
 7. Nyt medlem til udvalget

Deltagere: Jan Kipling JK, Ole Rasmussen OR, Søren GK, Fritz Møller FM, Hanne Jaksland HJ, Karsten Vase KV (Ref).

1.Indledning:  ingen bem.

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Nye Teesteder hul 9/53 samt 18/53 18/46 færdiggjort. Der lægges jord på sten mod nord for at forhindre farligt boldopspring ved skævert.
 • Kirsebærlaurbær langs Tee 5 fejet af buk, evt fjernes senere, i så fald skal rough have lov at gro på stejleste del af hul 5 teested. Brombær hæk beskåret
 • Nye træer fairway 1
 • Ny stentrappe Tee 14/46
 • Gelænder Tee 9/53 samt boldvasker samme sted
 • Nye følere i alle pumpebrønde
 • Driving Range: Støbt ny boldgrav fungerer ej som ønsket, galvaniseret ledeplade monteres.
 • Nye kurve på boldopsamler traktor
 • Grønt regnskab indberettet til Miljøstyrelsen
 • Greenkeeperstab er minimal: 2 faste samt 1 lærling + 1 deltid (15 timer/uge)
 • Behov for frivillige til hjælp med skraldespande, boldvaskere, brugte tee kurve samt omkring klubhus og terrasse
 • Der var fyldig debat omkring greenkeeper bemanding og behov for frivillige til en række ikke fagligt udfordrende vedligeholdelsesopgaver.
 • Fairway pletter med manglende græs markeres med blå kant omkring.
 • Nye flagkopper (1,5 cm dybere) og nye flagstænger monteret.

 

 1. Buske og træer v/FM:
 • Fairway 1 nyplantede træer SKAL VANDES min én gang om ugen. Opbinding strammes op
 • Fairway 9 tre tilbageværende rød el SKAL VANDES min en gang om ugen ellers dør de.
 • Tee 5 kirsebærlaurbær bidt og fejet af rådyr. Bliver stående foreløbig, alternativ overvejes.
 • Fairway 6 buske også fejet af råvildt, bør afskærmes inden næste forår.
 • Tørre og udgåede træer og buske langs driving range fjernes evt nyplantes til efteråret?
 • Udgået fyr ved sø ved Tee 12 fjernes, evt nyplantning til efteråret?
 • Opkapning af træ green 12 OK, næppe bemærket af mange!

 

 1. Hulansvarlige medlemmer v/HJ

 

 • Projektet debateret, men efter beslutning af Jan Kipling stilles i bero UFN.

 

 

 1. Fremtidige projekter v/ JK:

 

 • Muligvis opsætning af bistader langs fairway 1, venstre side?
 • Søerne omkring 18.green og broovergangen imellem (evt bro fjernes??)
 • Sydlige del af 14.green sænkes, jorden genbruges andet sted?

 

 1. Vintergreens v/JK
 • Vintergreens forberedes tidligt med bedre pleje og mere jævnt, evt større hulkopper?

 

 1. Nyt medlem af Baneudvalget:
 • Fortsat åbent.

 

 • Bare pletter på fairways opgraves og efterfyldes og tilsåes med græs tilvinter.
 • Greens klippes til 3mm 7 dage om ugen
 • Green hastighed: Stepmetermål er 9, men ligger fortsat lidt lavere.

 

SLUT