ref. af baneudvalgsmøde 7.6 2021

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)

 

  1. Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev
  2. Rigets tilstand:

*Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring

*Sprinklerkraver monteret overalt.

*Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs måtte bestilt til sti øst for hul #1 greenbunkers.

*Beplantning (græs mm) omkring Teesteder klippes forsøgsvis lidt længere startende med #5 & #14.

*Fairway #8 buske og træer i venstre side beskåret.

*Fairway #9 træer fjernet; bredde på semi-rough i venstre side øges; fairway bunker forkant (mod nord) sænkes og bunker udvides (facon ændres til nyreform nord-sydvendt?) .

*Døde træer i højre side langs fairway #1 fjernes.

*Nye afstandsskilte driving range.

*Bænk ved driving range repareres.

*Der etableres ”green græsbank” til brug som reserve.

*Sydligste (nærmest teested) bunkerdel hul #5 ændres til græsbunker og sydligste høj sænkes?

 

  1. Der arbejdes fortsat med etablering af et antal overdækkede udslagssteder på driving range.
  2. Baneudvalgsmøde og banegennemgang med DGU konsulent 7.september kl 1000.

 

The End.