Referat af Baneudvalgsmøde den 27.4 2021.

 

Deltagere :  Karsten Vase , Kenn Nielsen ,Fritz Møller, Ole Rasmussen, Søren Andersen og Jan Kipling

Afbud :Ole Evert

 

En egentlig dagsorden blev ændret til en gennemgang af hele banen, hvor vi kørte rundt og besigtigede alle hullerne.

 

Der er og har altid været et problem, med at få græsset til at gro ved indgangen i venstre side af grenen på hul 1.

Kenn foreslog at vi kunne ændre indgang til greenen , hvorpå adgangen og udgangen ville være bagerst.

Dette forslag var der dog ikke konsensus for

Baneudvalget besluttede derfor at lægge hybridgræs i stedet.

Det blev besluttet at fjerne trægruppen på højen på 9. hul. Vi vil fremadrettet arbejde videre med en stor bunker i forlængelse af den eksisterende  i  venstre  side af hul 9.

Højrough flyttes lidt længere ud i venstre side  mod fairway på 9. hul. Ca. 5 m.

Ole  Rasmussen  har en god dialog med kommunen, som pt arbejder på en plejeplan for området. Aftalt  løbende manuel oprensning og hvert 3 år maskinel oprensning.

 

Kenn foreslog en slags trappe i bunkeren på  venstre side af greenen på hul 13. Vi arbejder videre med en mulig løsning.

Ønske om en større mulighed for at se søen på hul 17. i venstre side ved greenen.  Imødekommes ,der vil blive opsat en større rød pæl.

På hul 12. teested vil der blive flyttet rundt på en par sten , så den gamle betonkant ikke mere er synlig.

Vel hjemme efter 2,5 times kørsel holdt vi møde indendørs.

Hul 5. Der har fra flere medlemmer været ønske om at reducere den store bunker foran greenen. Baneudvalget er af den mening , at det generelt kun er begyndere som lander i forreste bunker –og derved har et meget svært slag mod greenen.

En ændring af den forreste bunker til en græsbunker er blevet foreslået

Dette er et noget større projekt , som der arbejdes videre med.

Orientering af Jan vedr. sikkerheden på enkelte huller.

Jan har fra bestyrelse fået til opgave at indhente tilbud og arbejde videre med en overdækning af udslagsstæder på DR.

Fritz foreslog at vi igen arbejder videre med at etablere ”HUL ansvarlig” også dette projekt vil der blive arbejdet videre med i løbet at året.

Jan forslog også at vi skal se på nye teestedskilte på samtlige udslagssteder ,  mange er rådne i bunden og bør skiftes.

Fritz syntes at vi bør overveje at skære et af træerne helt  ned  på hul 12.  flere af træerne står meget indeklemt  og vil udvikle sig bedre og holde sig længere sunde, hvis de får lidt mere plads. Ydermere vil undervæksten udvikle sig bedre med mere lys. Dette  vil påvirke sikkerheden en smule, som vi selvfølgelig ikke er glade for.

Derfor ingen beslutning, før det er vendt og drejet.

 

Mvh.   Baneudvalget ref. JK