Referat af Mix-udvalgsmødet den 25. september 2019 hos Jens

 

Afbud: Ingen

 

Nyt fra formanden:

Henrik fortalte, at næste sæsons Events bliver gennemført som EGA turneringer, dvs. med Hcp-regulering.

Fællesspisning med begynderne næste sæson blev drøftet. Mix-udvalget er positiv indstillet, men det kræver øgede budgetmidler.

I forbindelse med periodeafslutningen den 17. oktober kan den blokkerede periode om morgenen reduceres, da de fleste vælger at spille om eftermiddagen.

Næste år slettes blokeringen om morgen de torsdage, hvor der er periodeafslutning. Ønsker man at spille om morgenen disse dage tilmelder man sig via Golfbox. Morgenblokeringen på dage med fællesspisning reduceres

 

Input til udvalgsmødet den 28. september

Henrik fremsætter følgende ønsker fra Mix-udvalget:

·       Bedre søgefaciliteter på Hjemmesiden

·       Forbedring af 41-teestederne

·       At puttinggreenen gøres mere kuperet, så den bedre afspejler de rigtige greens.

·       Mere information om SGO-ordningen

·       Flere klubber kommer med i SGO-ordningen

 

Golftur til Sverige i foråret 2020

Det blev besluttet, at Jens kommer med et oplæg til en Sveriges golftur til Skåne i maj 2020.

 

Periodeafslutning den 17. oktober

Afvikles på samme måde som seneste periodeafslutning

Mødetid senest kl. 15.00. Briefing kl. 15.30. Gunstart umiddelbart efter.

 

Skal Mix-udvalget have en Facebook-gruppe?

Det blev besluttet, at vurdere interessen på medlemsmødet den 17. oktober. En Facebook-side kræver en ildsjæl som tovholder.

 

Årsmøde for Mix-spillere

Afholdes i forbindelse med sidste periodeafslutning den 17. oktober umiddelbart inden spisningen med følgende dagsorden:

·       Orientering om indeværende sæson (Henrik)

·       Fremlæggelse af regnskab (Jytte)

·       Drøftelse af den kommende sæson i 2020

·       Valg af Mix-udvalgsmedlemmer i den kommende sæson

De nuværende medlemmer ønsker alle genvalg. Formand og kasserer vælges for to år. Jytte er på valg i år. Det blev besluttet, at også ”menige” udvalgsmedlemmer fremover vælges for to år for at sikre, at der bliver en kontinuitet i udvalget. I overgangsåret i år vælges Britt, Steen og Ella for et år og Jens og Mogens for to år. Herefter vælges alle for to år.

 

Eventuelt

Det ville være ønskværdigt, om man kunne deltage i kurser i brug af Golfbox.

 

Referent: Mogens