Referat af møde i mixudvalget d. 31. juli 2019 kl. 19.30 hos Ella

Alle udvalgsmedlemmer var mødt frem

  1. Optimering af spille-og blokeringstider

Muligheder for at øge effektiviteten af spilletider blev drøftet. Udvalget syntes generelt, at torsdagsturneringerne forløber tilfredsstillende. Henrik deltager i mødet om spille- og blokkeringstider.

Den 24. juli mødte 23 op til turnering om morgenen pga. vejrudsigtens meget varme eftermiddag. Traditionen tro blev deltagerne sendt ud som 3-bolde. Det gav flere bolde end vores blokering kunne håndtere. Det skabte desværre problemer for de øvrige morgenspillere. Det blev på mødet besluttet, at der højst kan gå 24 ud om morgenen, under forudsætning af, at de går ud som 4-bolde. Møder der mere end 24 op henvises de sidste til at komme igen om eftermiddagen.

Om morgenen kan der kun slås ud fra hul 1 og 18 i lige uger og på hul 9, 16 og17 på ulige uger.

  1. Kommunikation

Det blev præciseret, at nye Mix-spillere kun kan deltage, hvis begynderudvalget har meddelt, at de er parate til det.

Det blev diskuteret, om man skulle oprette en lukket Facebook-gruppe for Mix-spillere hvor man kunne forhøre sig om andre havde mulighed og lyst til at spille på et bestemt tidspunkt. Holdningen var positiv i udvalget, men ingen tog umiddelbart opgaven på sig.

  1. Evaluering af betaling til fællesspisning

Det var udvalgets holdning at opkrævning af betaling til fællesspisningerne vha. Mobile Pay fungerede godt og ordningen fortsætter. Hvis nogen ønsker at betale med kontanter blev det aftalt, at den der modtager kontanterne, sætter et tilsvarende beløb ind på Mobile Pay og beholder kontanterne. Husk at skrive medl.nr. og navn så man kan se, hvem betalingen kommer fra.

  1. periode afslutning den 15. august.

Sidste frist for tilmelding og forudbetaling for middag er 8. august. Betaling for middag skal ske til Britt på mobil Pay 41993131. Prisen for maden er 150 kr.

Britt laver liste til opslag.

Mødetid kl. 15.30. Briefing kl. 16.00. Gunstart kl. 16.30. Husk at der ikke skal udskrives scorekort til periodeafslutningerne. Vi spiller igen Texas Scrample med trafiklys. Jytte aftaler menuen med Hanne. Britt køber præmier.

  1. Duffers Day den 8. august

Torsdagsturneringen er aflyst denne dag. Man kan dog godt gå ud om morgenen. Mødetid er kl. 15.00 Gunstart kl. 15.30. Kun medlemmer med et hcp. på 37 eller derover kan deltage. Pris for turneringen er 75 kr. og man tilmelder sig via Golfbox under ”Turneringer”. Maden betales særskilt. Der spilles hul 1-12.

  1. Dato og sted for næste møde

Næste møde afholdes den 25. september kl. 19.30 hos Jens, Gl. Skovvej 23, 4340 Tølløse

 

Referent: Mogens