Referat af Mix-udvalgsmøde 3. april hos Steen

Til stede: Henrik, Ella, Jytte, Britt, Jens, Steen og Mogens

Afbud: Ingen

  1. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet blev godkendt

  1. Opstart af sæsonen 11. april

Jytte havde udarbejdet et oplæg. Jytte reviderer oplægget. Mogens mailer det ud til medlemmerne via GolfBox.

Årshjulet indlæses i klubbens aktivitetskalender (Mogens)

  1. MobilePay

MobilePay han nu benyttes til indbetalinger til Mix-udvalget. Man taster Box14022 som modtager. Husk at skrive navn og medl.nr. (de sidste 4 cifre) ved indbetalinger.

  1. Besøg af GOF-inderne

GOF-inderne skal være velkomne den 23. maj. Fra kl. 18.30 i et tilstødende lokale, hvor interesserede kan kontakte dem. Ella kontakter Karin.

  1. Status på turen til Malmø

Der er pt. 19 tilmeldte til turen til Malmø den 25. maj og turen gennemføres. Man har måttet ændre bane til Rönnebäk og starttidspunkt til kl.11.00. Jens kontakter de tilmeldte direkte på mail og informerer om ændringerne.

  1. Status på køb af trøjer elle veste til Mix-udvalgsmedlemmer.

Veste til herrerne blev afprøvet og godkendt. Steen undersøger alternativ pasform til kvindernes veste.

  1. Beskrivelse af betingelser for at deltage i ”Madaftenerne”

Britt fremviste forslag til tilmeldingsblanket. Den tilretter hun og listen placeres på bordet senest ugen før.

  1. Eventuelt

Intet under dette punkt

  1. Næste møde

Afholdes den 29. maj kl. 19.30 hos Jytte, Marius Pedersens Vej 117

 

Referent: Mogens