Kære medlemmer i Holbæk Golfklub

Regel – og dommerudvalget inviterer til en regel vandring på hullerne 7-8 og 18.

I den 1 times tid turen tager, vil vi fortælle om almindelige golfregler herunder også etiketteregler mv..

Vi vil efterfølgende også informere om planerne for nærmere kendskab til de nye golfregler, som træder i kraft den 1. Januar 2019.

For at vi kan være så godt forberedte som muligt til denne vandring, som afholdes:

Tirsdag den 28. August 2018. Start Kl. 18.00
beder vi om tilmelding på listen, der er ophængt på opslagstavlen i klubhuset.

Mvh og pva

Regel – og dommerudvalget
Henrik Madsen, Henning Magnussen, Michael Sander og Mogens Holst