Sensommerfest og After Golf.

Ifølge en række reaktioner og mails, som Trivselsudvalget har modtaget, findes der en del af vores medlemmer som har besvær med at tilmelde sig sommerfesten via goldbox.  Vi vil gerne give dem en hjælpende hånd på fredag 30.august kl. 16.30-18.00.

Mødt op i klubhuset med medlemsnummer, smartphone, i-pad eller PC og vi vil hjælpe jer igennem tilmeldingen.

HUSK!!!   Sensommerfest 14. september.  Tilmeldingsfrist  01. september.

I år har antal af besøgende til “After Golf” været meget få.  Derfor er det besluttet at aflyse “After Golf” for resten af året.

Med venlig hilsen

Trivselsudvalget