Emne: Spilafvikling for henholdsvis 18-hullers, og 9-hullers golf i Holbæk Golfklub

Vi har på vores bane i HGK defineret 2 sløjfer, en 18-hullers (hul 1 – 18) og en 9-hullers (hul 1-8 og 18).
Gennem lange tider har vi haft en stadig tilbagevendende diskussion om hvorledes spillet skal afvikles for henholdsvis 18 og 9 huller.
Problemet opstår når en 9-hullers bold har spillet hul 8, og skal ind ad hul 18, samtidig med en 18-hullers bold har spillet hul 17, og skal ind ad hul 18.
Hvem har fortrinsret/vigepligt?
Der har været mange ophedede disputter om det.
I bestyrelsen har vi drøftet problematikken igen og igen, og vi har besluttet at køre en prøveperiode med lidt ændrede forudsætninger i de næste 2 måneder, og så evaluere.
Vi skal fra 20. september alle agere således.
På alle hverdage, skal der gennemføres fletning ved overgang til hul 18 fra hul 8 og hul 17.
Det betyder:
Første hold på teestedet ved hul 18(enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag
Ved kø har holdet fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således veksles, til der ikke længere er nogen kø ved hul 18.
I weekends og helligdage, må sløjfen 1 – 8 og 18, ikke spilles fra kl. 10 til kl. 14.(ankomsttid til hul 18)
Efter kl. 14 gælder samme fletteregel, som på hverdage.
Vi sætter skilte op både ved hul 8 og hul 17.
Det er vores håb at alle spillere vil udvise tålmodighed gennem denne prøveperiode, og prøve at få spillet til at glide til alles glæde.

Skiltetekst på vej fra hul 17 til hul 18:
Der er fletteregel ved udslag fra hul 18.
Første hold på teestedet ved hul 18 (enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag.
Ved kø har holdet, fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således flettes til der ikke er kø, og ingen generes ved overgang til hul 18.

Skiltetekst på vej fra hul 8 til hul 18:
Der er fletteregel ved udslag fra hul 18.
Første hold på teestedet ved hul 18 (enten fra hul 8 eller hul 17) har fortrinsret til udslag.
Ved kø har, holdet fra det andet hul, herefter fortrinsret til udslag.
Således flettes til der ikke er kø, og ingen generes ved overgang til hul 18.
I weekends og helligdage må sløjfen (1 – 8 og 18) ikke spilles i perioden fra kl. 10 – kl. 14(ankomsttid ved hul 18)
Udenfor dette tidsrum er der fletteregel, som på hverdage.

Ekstra skilt før green ved hul 8
Af sikkerhedsmæssige årsager, må 8. green ikke betrædes, hvis der er spillere i gang med at slå ud fra hul 18.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Kjærside
Formand HGK