Sponsorer

Intersport

PDL_Cozido_1

Holbæk Golfklub

FAO Algarve 1

GÆSTER

GÆSTER

GÆSTER

Click here to add your own text

Så er sæsonen 2019 ved at være færdig.

Vi syntes, det har været en god sæson, set fra klubhusudvalget side.

Den nye terrassen ude ved P.pladsen er blevet flittig brugt.

Blomsterne har stået flotte i år, og vi takker for jeres ros og de mange sjatter vand fra jeres flasker.

Vores omorganisering af afrydningsstedet fungerer stadig ikke optimalt. Der arbejdes på en yderligere forbedringer.

Der er hængt nye flotte billeder af vores golfbane op i klubhuset. Disse fotos er tager af golfspiller Annette Mikkelsen.

Restaurant Albatros har været godt besøgt igennem sommeren både af klubben selv og folk udefra.

Poul Henrik Pedersen og John Friis har valgt at stoppe i vores udvalg. Vi takker for deres store indsats.

Sæsonen afsluttes som sædvanligt med, at vi skal have flyttet vores havemøbler og blomsterkrukker ind for vinteren.

Det sker mandag den 4. november kl. 10.

Kom gerne med en sækkevogn og muskler og hjælp til.

HUSK EKSTRA RENE SKO INDEN DU GÅR IND I KLUBHUSET. DER ER STÆRKT NEDSAT RENGØRING I VINTERPERIODEN.

Venlig hilsen

Kirsten og Herdis

Da vi er på indkøbsmesse i Malmø er der lukket på kontoret d. 22 oktober.

Mvh
ServiceCenteret

Møde i Baneudvalget den 18. september 2019 kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale    fremmødte :   Karsten Vase ,Charlotte Westhoff,Fritz Møller, Søren Andersen og jan Kipling
Dagsorden:

1. Indledning –godkendelse af referat
2. Rigets tilstand (Søren)
3. Træer hul 1 og hul 9 (Frits)
4. Hul 8 – mgl. udsyn (Jan)
5. Sikkerhed på hul 4 ved spil fra tee 46 og 49 (Jan)
6. 14. green
7. Vinterteesteder/vintergreens
8. Evt.
Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2:
Søren oplyste, at lodret hækkeklipper er indkøbt – brugt.
Oplyste endvidere, at de havde haft maskiner af mærket John Deere på prøve. Disse maskiner er ikke hensigtsmæssige arbejdsmæssigt, så vi bibeholder vores maskinpark af mærket Toro.
Maskinparken skal sættes i system, således at vi ikke ender med, at alle maskiner skal skiftes på en gang. De fleste af vores maskiner har kørt ca. 4.000 timer (i en alm. personbil svarer det til ca. 300.00 km).
Bunkerkanter er skåret – mangler 5 – 6. Der er fyldt 30 t sand i bunkers.
Træerne på hul 1, 9, 12 og 16 er ordnet.
Det nye hjælperteam, som Jan annoncerede efter er startet. Umiddelbart ser det ud til at fungerer.
Der er ’dollarspot’ på nogle af vores greens (svamp). Bekæmpelse ved hjælp af gødning er i gang – og det ser ud til at det hjælper.
Ad 3:
Frits foreslår, at vi evt. får nogle kirsebærtræer på højre side på hul 1 i lighed med hul 2). Frits finder priser på disse. Derudover gjorde Frits opmærksom på, at træerne skal plantes i oktober måned.
Ad 4:
Punktet tages op på et senere møde.
Ad 5:
Det blev aftalt, at der forsøgsvis sættes en klokke op på hul 4 nede omkring de to bunkers/ 100 m mærket i højre side. Dette på grund af fare, når mænd spiller fra tee 46 og 49.
Ad 6:
Sat i venteposition Idet vi prioriterer 9. og 18. tee steder.
Ad 7:
Jan viste, hvordan alternativ bane ved oversvømmelse kan/skal sættes op.
Ad 8:
Karsten fortalte, at han havde været på fremmed bane og spille. Der havde man bænke, der havde integrerede skraldespande i den ene ende, og en boldvasker i den anden – et virkeligt pænt design.
Søren oplyser, at der ikke ligger meget skrald og flyder på banen.
Det blev aftalt, at man vil undersøge, om der ligger nogle videoer på DGU’s hjemmeside med vejledning i, hvordan man fx river i en bunker, lægger tørv på plads og retter nedslagsmærker op på green.