Sponsorer

Intersport

PDL_Cozido_1

Holbæk Golfklub

FAO Algarve 1

GÆSTER

GÆSTER

GÆSTER

Click here to add your own text

SPIL EFTER STORM OG OVERSVØMMELSE I HOLBÆK.

Holbæk Golfklub har været hårdt ramt efter tre på hinanden følgende storme med store vandmængder. Tre gange på 14 dage har Kirsebærholmen – og dermed hullerne fra 9-17 – været oversvømmet på store arealer. Disse oversvømmelser har medført forbud mod spil på ”øen”.

Greenkeeperne og baneudvalget har set på mulighederne for at udvide spil på banen, således at flere huller kan spilles.

Efter fælles inspektion kan der fra fredag den 18. januar spilles efter følgende plan :

Hul 1-8 spilles efter normale forhold. Efter spil på hul 8 går du ud på øen. Hul 15 og hul 16 spilles efter normale forhold. Du går herfra ud i semirough på hul 12 neden for bakken. Hullet spilles som et par 3 hul. Hul 13 og hul 14 spilles efter normale forhold. Her efter er runden slut.

Hul 9-12 og hul 17-18 må hverken spilles eller betrædes.

Greenkeeperne og baneudvalget beder alle om indtrængende at overholde ovenstående.

Med GOLF hilsen Greenkeeperne og formand for baneudvalg Jan Kipling.

Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens

Til stede: Alle fremmødt

Dagsorden

  1. Opfølgning på forrige møde

Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal i fremtiden indhente skriftlig tilladelse til at fotos, hvor personer kan identificeres kan offentliggøres.

  1. Planlægning af årshjul

Der spilles Mixturnering om torsdagen på samme måde som i 2018. Ella kordinerer med begynderudvalget om placeringen af Duffers Day. Ella, Jytte og Britt mødes og udarbejder forslag til Årshjul inkl. madaftener. Henrik fastlægger årets Events.

  1. Sveriges tur

Jens har indhentet foreløbige priser på en golftur til Skåne. Greenfee og frokost for ca. 400 danske kr. Transport 160 kr. i egne biler og 375 kr. i lejet bus. Jens arbejder videre med et konkret forslag. Beregningerne er baseret på 20 deltagere. Evt. den 25. maj.

  1. Fremtidige møder fastlægges

Onsdage kl. 19.30. Konkrete datoer fastlægges i årshjulet. Møder fjorten dage før periodeafslutninger.

Prisen for en periode koster også i 2019 100 kr. Man kan ikke i 2019 betale for enkelte turneringsdage. Kun personer, der betaler for hele perioden, kan deltage i spisning. Britt udarbejder skrivelse med betingelserne for at deltage i madaftenerne.

  1. Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen

Steen og Jens kontakter Ole mht. køb af trøjer evt. en vest. Tøjet må beholdes ved udtrædelse af Mix-udvalget.

  1. Skal vi finde på noget andet end Texas Scramble til afslutning?

Vi fortsætter med Texas Scrample med trafiklys til periodeafslutningerne i 2019, men er dog åbne for nye ideer til 2020. Vi har diskuteret at spille med flere rækker, men besluttede i 2019 at fortsætte med en række.

  1. Ændret Forretningsorden og Ny Mix-turneringsfolder

Forretningsordenen er nu tilrettet, så bestyrelsen består af 7 personer, som vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018. Mogens sætter ny forretningsorden på hjemmesiden.

Ændringer til Mix-brochuren blev drøftet. Mogens tilretter og trykker brochurer til sæsonens start og lægger indholdet på hjemmesiden.

  1. Eventuelt

Jens oplyser, at fysioterapeuterne på Munkholmvej har oprettet særlige ”golfhold” med fokus på de øvelser, der er særlige for golfspillere.

Referatet udsendes først til bestyrelsen. Er der ikke indkommet indvendinger efter tre hverdage er referatet godkendt. Næste møde afholdes onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Steen.

Referent: Mogens

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget