Den 4. og den 11. juni spiller vi ”udenfor turneringen”, men den 18. juni begynder vi turneringsspillet med det der oprindeligt var planlagt som 2. turneringsperiode. Vi spiller ”inde” (hul 1-8+18) i lige uger og ”ude” (hul 9 – 17) i ulige uger. Prisen for en periode er også i 2020 100 kr.

Vi forventer at spille på samme måde som sidste år med start hhv. kl. 8.00 og kl. 16.00. Mødetid senest 15 minutter før.

Som noget nyt er det i 2020 kun muligt at slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet.

Vi skal naturligvis følge de retningslinjer, der udstedes af Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub. Det vil give nogen udfordringer, som vi naturligvis gør alt for at løse. I må forvente, at der vil blive en del ”improvisationer” i opstartsfasen afhængig af de regler og retningslinjer vi skal følge.

På trods af usikkerhederne og besværlige regler og procedurer glæder vi os til gense Jer på banen.

Med venlig hilsen

Mix-udvalget