Turneringskalender 1

Måge/Rose pokalen.
20-21 juni
Den 20-21. juni er der en eliteturnering for spillere med lave handicap.
Der deltager spillere fra andre klubber.
Tilmelding på g0lfbox senest den 14. juni.
For mere information, se opslaget i foyen

Duffers Day.
13.august
En turnering for begyndere og let øvede.
Alle med et handicap over 40 kan deltage
Sponser er Kop og Kande.
Mere info og tilmelding følger senere.

Sensommerturnering/fest.
19 september
Turnering for alle.
Her sætter HGK alle sejl til.
Flotte præmier .
Turneringen slutter med en fest.
Info og tilmelding følger senere

Sæt kryds i kalenderen.
Mvh
Kommunikationsudvalget