Turneringsudvalget har opgaven med at udarbejde forslag til et turneringsprogram og at stå for annoncering og afvikling af turneringer. Udvalget består af et antal turneringsledere og assistenter, der hjælper med at løse de mange praktiske opgaver, en turnering byder på. Er du interesseret i at blive turneringsleder eller hjælper ved turneringer, er du meget velkommen til at kontakte Sten Sjørslev, som er formand for Turneringsudvalget på tlf 20938805 eller sten2.sjoerslev@gmail.com